Wettelijk kader

Seksueel surrogaat partnerwerk wordt in Nederland wettelijk beschouwd als ‘gespecialiseerde sociaal erotische dienstverlening’.

Dit komt vanwege de lichaamsgerichte, erotische benadering en methode. Surrogaat partners raken cliënten met (schriftelijke en voorafgaande) instemming van de cliënt seksueel en intiem aan tijdens sessies. Vice versa raakt de cliënt de surrogaat partner aan. Hierdoor kan en mag seksuele opwinding ontstaan.

Deze soort en aard van handelingen zijn nooit toegestaan in reguliere – en of alternatieve therapeutische sessies, zoals de Nederlandse wet helder voorschrijft. Dus valt surrogaat partnerwerk uitdrukkelijk niet onder zorgwetten en of medische / therapeutische zorgkaders. Surrogaat partner trajecten worden daarom ook niet vergoed door zorgverzekeraars.

Cliënten maken gebruik van deze gespecialiseerde dienstverlening op basis van eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico.

Om cliënten toch een professioneel kader (ethische code) en de mogelijkheid tot klagen (klachtprocedure) te bieden hebben de surrogaat partner professionals zelf een beroepsorganisatie opgezet: www.deconnection.org

Ook hebben zij diverse opleidingstrajecten ontwikkeld om het werkveld verder te professionaliseren: www.connectionacademy.org.

Daarnaast werken de Nederlandse surrogaat partners en hun mentoren nauw samen met internationale instituten op het gebied van surrogaat partnerwerk.

Ethisch kader

Surrogaat partner begeleiding is geen zorg en ook geen prostitutie. Ook al betreft het hier betaalde liefde, het begeleidingstraject draait allerminst om seks alleen. Vooral ook intieme relationele aspecten van de romantische liefde komen aan bod gedurende een begeleidingstraject. Lees: Sex Is the Least of It: Surrogate Partners Discuss Love Life and Intimacy (2014), door Tova Feder, PhD.

Surrogaat partners maken in hun werk gebruik van zowel esthetische als taak emoties, Dit zijn specifieke emoties die horen bij het uitvoeren van hun werk of taak. Deze emoties zijn strikt gescheiden van hun privé emoties. Daarom kunnen ze dit werk voor langere tijd uitoefenen zonder er zelf beschadigd door te raken. (Emotie theorie volgens Long, 2012).

Surrogaat partnerwerk vraagt om een aangepast ethisch kader dan het gebruikelijk ethische kader, welk op uitgangsprincipes (deontologische principes) of eindprincipes (teleologische principes) is gebaseerd. Bij surrogaat partnerwerk past het beste het dynamische ethische model dat een context en plaats afhankelijke ethiek formuleert. (Long & Jelfs, 2009).

De mate van kwaliteit van deze dienstverlening is het sleutelwoord tot verregaande professionalisering van dit werkveld. Deze kwaliteit wordt onder meer gegarandeerd door surrogaat partners professioneel op te leiden, te certificeren en te registreren. Sinds 2009 gebeurt dat via de Connection / het Coniugium.

Verklaring voor de Seksuele Rechten van de Mens

In de verklaring van de Seksuele Rechten van de Mens als onderdeel van de verklaring voor de Universele Rechten van de Mens staat het volgende geschreven over onder andere het recht op seksuele ontwikkeling en seksuele / relationele educatie:

Deze verklaring is ondertekend door meer dan 170 landen, waaronder Nederland.

Principle 1. Sexuality is an important part of human being, whether or not a person chooses to be sexually active. Being healthy and able to express one’s sexuality freely is central to every person being able to develop and participate in the economic, social cultural and political arenas.

Principle 4: People should be able to enjoy their sexuality and be free to choose whether or not they want to reproduce.

Principle 7: States have the obligation to respect, protect and fulfill sexual rights for all. The obligation to fulfill requires States to adopt appropriate measures towards the full realization of the right.

Article 8. Right to education and information.

8.1 : Everyone has the right to comprehensive sexuality education to help them in exercising their full citizenship in the private, public and political arenas.

8.4: Everyone has the right to develop skills to help them to negotiate stronger and fairer relationships.

Bron: Sexual Rights an IPPF declaration. /www.ippf.org