Intake. Alleen telefoontjes met nummerherkenning worden beantwoord.

Intake. Een intakegesprek is verplicht en duurt anderhalf uur. Bij de intake wordt het doel en de geschatte duur van de coaching samen met de cliënt vastgesteld en indien gewenst op papier gezet.

Acceptatie. De coach heeft het recht een cliënt wel of niet te willen begeleiden. Of de cliënt door te verwijzen als andere of aanvullende therapie en/of coaching wenselijk en noodzakelijk lijkt.

Attitude. Van de cliënt wordt gedurende het surrogaat partner traject intrinsieke motivatie en een proactieve houding  verwacht.

Hygiëne. Er wordt de cliënt een veilige en hygiënische omgeving geboden. Er wordt gewerkt volgens de vastgestelde hygiëne regels en protocollen. Van de cliënt wordt verwacht dat deze schoon en nuchter (niet onder invloed van middelen) op de sessies verschijnt. Roken tijdens de sessies is niet toegestaan.

Discretie en privacy. Er wordt gewerkt volgens het gestelde beroepsgeheim en de privacy van de cliënt wordt gerespecteerd en gewaarborgd. Van de cliënt wordt verwacht dat deze de privacy van de surrogaat partner respecteert.

Beroepscode en klachten. Er wordt gewerkt en begeleid volgens de internationaal georiënteerde beroepscode. Klachten kunnen worden voorgelegd en behandeld volgens het klachtenreglement  die ook geldt voor de The Connection.