Wat is de methode?

In onze methode wordt doelbewust gekozen voor een lichaamsgerichte, integrale (= holistische) en transpersoonlijke (= boven het persoonlijke belang en ego uitstijgend, mind ful) benadering en training van cliënten. Dit zorgt voor een fundamenteel andere visie op mens, heelheid en seksualiteit.

Daarbij wordt uitgegaan van de fundamentele heelheid van ieder individu. Dit fundamentele inzicht stimuleert het zelflerend, transformerend en zelfhelend vermogen van de cliënt.

Wat is het belangrijkste uitgangspunt?

Terwijl de reguliere (klinische) seksuologie hoofdzakelijk is gebaseerd op de fundamenten van de (psycho)pathologie, welke uitgaat van seksuologische (dis)functies, afwijkingen en ziektebeelden die behandeld en zo nodig genezen moeten worden, gaat surrogaat partner begeleiding uit van de mogelijkheden en het seksuele / relationele groeipotentieel van iedere individuele cliënt.

De cliënt wordt volgens deze aanpak aangespoord om intrinsiek (van binnenuit) gemotiveerd en proactief te zijn tijdens de sessies, eigen verantwoordelijkheid te nemen, vaak te oefenen, ook met de opgegeven huiswerkopdrachten en tevens creatief te zijn.

Door deze aanpak wordt de cliënt (seksueel / relationeel) zelfverzekerd. Leert de cliënt seksualiteit en intimiteit positief te benaderen door denken en voelen te transformeren op diverse niveaus. De betrokkenheid van surrogaat partners en mentoren bij surrogaat partner begeleidingstrajecten is daarom groot.

Welke aspecten komen aan de orde?

Tijdens de sessies worden behalve seksuele / intieme ervaring en actie, indien gewenst ook de transcendente aspecten van seksualiteit en seksuele relaties benadrukt. Dit wordt ook wel ‘seksuele mindfulness’ genoemd. Onze seksualiteit wordt in essentie gestuwd door onze seksuele energie. Bewust met onze seksuele energie leren werken betekent dat we op een andere manier met seks zullen omgaan en ook seks op een andere manier zullen gaan beleven en ervaren. Dit alles leidt vaak tot diepgaande persoonlijke transformaties.

Wat zijn de risico’s en hoe worden deze beheerst?

Waar lichamelijk en seksueel intiem contact plaatsvindt tussen een cliënt en surrogaat partner bestaat de kans op overdracht en tegenoverdracht (het over en weer projecteren van gevoelens en emoties). Het komt voor dat een cliënt verliefd wordt op de surrogaat partner.

Deze situatie kan echter relatief makkelijk worden beheerst door:

  • Het tijdelijke karakter van de surrogaatrelatie regelmatig te blijven benadrukken en een maximum aantal sessies met dezelfde surrogaatpartner af te spreken.
  • De begeleidende en verhelderende rol van de surrogaat partner mentor die door zijn/haar begeleiding te sterke tegenoverdracht voorkomt.
  • Buiten de sessies om geen sociaal, vriendschappelijk contact met de cliënt te tolereren tijdens het begeleidingstraject.

Om tegenoverdracht te voorkomen zorgt de surrogaatpartner er zelf voor in zijn / haar eigen leven seksueel en emotioneel in balans te zijn, neemt regelmatig deel aan intervisie en zorgt voor deskundige supervisie. Daarnaast pauzeert de surrogaat partner het surrogaatwerk in geval van te ernstige persoonlijke problemen of calamiteiten.

Welke kennis wordt benut?

Het doelbewust trainen van seksuele energetica en seksuele dynamiek vanuit een integraal en transpersoonlijk perspectief is uniek voor Nederland. In de integrale methodiek wordt gebruik gemaakt van kennis uit de haptonomie, tantra, kinesthetische fenomenologie, M & J ‘sensate focus’ therapie, yoga, tai chi, de seksuele Tao, seksuele reflexologie, seksuologie en de klassieke erotologie.

Waar wordt de methode onderwezen?

Deze Integrale en Transpersoonlijke methode wordt o.a. onderwezen bij de Connection Academy. Zie www.connectionacademy.org. Voor algemene informatie over integrale en transpersoonlijke seksuologie en erotologie bekijk ook: www.deconnection.org.